Revízie elektrických zariadení


Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky (laicky revízie) elektrických zariadení. 

Podľa druhu zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:

 
  • elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500
  • bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305, STN 34 1390
  • elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1500
  • elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
  • rozvádzačov, podľa STN EN 61 439
  • horľavé a výbušné prostredia