Poruchy a Havárie

NONSTOP havarijná služba v Žilinskom kraji.

Dnes sme na elektrike všetci závislí a jej nefunkčnosť je pre každého nepríjemná záležitosť.

Rýchlo zohnať kvalifikovanú a odbornú pomoc nie je vždy ľahká úloha.

A práve pre tento prípad sme tu my. Odstraňujeme poruchy na nízkom napätí (do 1000V) v bytoch, domoch, priemyselných objektoch, ale aj v komerčných objektoch. V prípade bežnej malej poruchy ju odstránime na mieste a v prípade väčšej poruchy sa dohodneme s objednávateľom na jej odstránení v nasledujúcich dňoch.

 

 


Cenník poskytovaných služieb

platný od 1.7.2019

Cena sa stanoví nasledovne 1.+2.+3.

 1. Inštalačný materiál
  – podľa aktuálnych cenníkov veľkoskladov
 2. Hodinová sadzba pri výkonoch havarijnej službe na jedného pracovníka je:
  17,-€ bez DPH  / Po-Pi od 8:00 do 17:00 / počíta sa každá začatá hodina
  30,-€ bez DPH  / Po-Pi od 17:00 do 8:00 a celá sobota
  38,-€ bez DPH  / v dňoch pracovného pokoja, sviatkov a nedieľ
 3. Dopravné náklady
  5,-€ bez DPH v Žiline (a v okolí do 10km)
  0,30€/1km bez DPH mimo mesta Žilina (započítava sa aj cesta späť)

Pozn.: Hodinová sadzba sa môže meniť vzhľadom na závažnosť poruchy.

 

V prípade, že je porucha pred elektromerom, napr. v poistkách, je nutné kontaktovať poruchovú službu SSD https://www.ssd.sk/ .

Comments are closed.