Poruchy a Havárie

NONSTOP havarijná služba v Žilinskom kraji.

Dnes sme na elektrike všetci závislí a jej nefunkčnosť je pre každého nepríjemná záležitosť.

Rýchlo zohnať kvalifikovanú a odbornú pomoc nie je vždy ľahká úloha.

A práve pre tento prípad sme tu my. Odstraňujeme poruchy na nízkom napätí (do 1000V) v bytoch, domoch, priemyselných objektoch, ale aj v komerčných objektoch. V prípade bežnej malej poruchy ju odstránime na mieste a v prípade väčšej poruchy sa dohodneme s objednávateľom na jej odstránení v nasledujúcich dňoch.


V prípade, že je porucha pred elektromerom, napr. na poistkách, je nutné kontaktovať poruchovú službu SSD https://www.ssd.sk/ .

 

Cena za výjazd

60,-€ / výjazd

  • práca do 1,5 hod u zákazníka
  • cena sa môže meniť vzhľadom na závažnosť poruchy

0,40 € / km

  • v rámci mesta Žilina mame jednotnú cenu 15,-€
  • mimo mesta sa počíta cesta tam-späť

+€ / inštalačný materiál

  • k cene sa dopočítava použitý inštalačný materiál
  • ceny sú účtované podľa cenníkov veľkoskladov

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Zvoľte si technika pre vašú oblasť

Oblasť Žilina a iné

Juraj

Oblasť Rajecké Teplice a iné

Tomáš

 
 

SSD poruchy

Kontakt na poruchovú linku