Elektroinštalácie

V oblasti elektroinštalácií sme sme odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Pravidelne sa zúčastňujeme povinných školení a vo vlastnom záujme aj nepovinných, aby sme si naše vedomosti rozšírili a vedeli ich premietnuť u vás v praxi. V oblasti elektroinštalácií sme vykonávali

  • vybudovanie a rekonštrukcie prípojok pre elektrickú energiu,
  • výmena el. rozvodov v bytoch, domoch a komerčných priestoroch,
  • vytvorenie novej el. inštalácie v objektoch,
  • oprava havarijnej situácie,
  • vybudovanie alebo opravy bleskozvodov,
  • vytvorenie nízkonapäťových rozvodov pre televíziu, internet, alarmy a iné,
  • úprava a oprava rozvádzačov,
  • a iné.

Na trhu je mnoho výrobkov, ale my sa snažíme vyberať tie, za ktorými stojí kvalita. Vďaka tomu, minimalizujeme počet servisných zásahov u zákazníka. Ak mate záujem, neváhajte nás osloviť a po vzájomnej dohode vám vypracujeme nezáväznú ponuku.