Poruchy a havárie

NONSTOP havarijná služba v Žilinskom kraji.

Projekty

Ak začínate stavať, rekonštruujete, alebo Vám chyba projektová dokumentácia od elektroinštalácie radi Vám pomôžeme.Revízie

Ponúkame Vám východiskové, pravidelné, a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky (laicky revízie) elektrických zariadení.Bleskozvody, elektroinštalácie
a fotovolticke systémy

V týchto oblastiach sme odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Pravidelne sa zúčastňujeme povinných školení a vo vlastnom záujme aj nepovinných, aby sme si naše vedomosti rozšírili a vedeli ich premietnuť u Vás
v praxi.

Predaj produktov DEHN

Od roku 2018 sme certifikovaný distribútor značky DEHN pre Slovenský trh.
Firma DEHN patrí medzi svetových výrobcov produktov na ochranu pred bleskom a prepätím.
V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.